Valencià

Llengua, vocabulari, proninciació, lingüística.

Cal que els xiquets aprenguen a parlar amb fluïdesa i espontaneïtat la llengua valenciana.

Adquirir vocabulari de forma natural (no memorística) mitjançant el joc.
Practicar la pronunciacio de les vocals obertes i tancades, i la de la “s” sorda i sonora amb les paraules més usuals per als xiquets.

Llegir contes i narracions per a treballar la comprensió.

Treballar l’estructura del text i les parts de la narració (presentació, nus i desenllaç) a partir de narracions breus.

Fer xicotetes creacions escrites adequades al nivell , i treballar l’estructura del text i les parts de la narració a partir d’aquestes creacions.

Aprendre a treballar en equip valorant les aportacions d’altres i aportant noves propostes respectant als altres.

 • Elements lingüístics i no lingüístics (gest, entonació, intensitat, postura, etc…)
 • Diversos textos literaris i no literaris: contes, premsa, poesies, narracions no literàries, cançons, etc.
 • Llistes de paraules utilitzades per els xiquets que presenten algun problema ortogràfic o fonètic.
 • Els barbarismes més utilitzats, tractar de veure’ls i eradicar-los.
 • Parlar sempre en llengua valenciana dins de la classe, sense corregir als xiquets massa estrictament, per tal que els xiquets comencen a parlar amb fluïdesa i naturalitat.
 • Fer activitats grupals.
 • Coneixer la cultura valencina, la seua història, festes i tradicions.
 • Valoració de la llengua oral com a instrument de comunicació.
 • Valoració de la llengua escrita com a instrument per a l’adquisició de cultura.
 • Respecte al torn de paraula, a les intervencions i a les idees de les altres persones.
 • Aprendre a gaudir de la lectura.
 • Aprendre a fer missatges orals i escrits i veure com les altres persones els entenen, valorant d’aquesta manera la importància de la llengua.
 • Aprendre la necessitat conviure en societat mitjançant l’elaboració de treballs en grup.

¿Encuentras lo que necesitas?

Además de nuestro amplio programa de actividades, en Blanc i Negre Animació tratamos de superarnos día a día, y estamos a tu disposición. Contacta con nosotros y coméntanos dudas, sugerencias o proyectos que te gustaría realizar y en muy poco tiempo recibirás un presupuesto personalizado atendiendo tus necesidades.

function disable_right_click() { ?> /** Deshabilitar las llamadas Ajax WooCommerce **/ add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'dequeue_woocommerce_cart_fragments', 11); function dequeue_woocommerce_cart_fragments() { if (is_front_page()) wp_dequeue_script('wc-cart-fragments'); }
Abrir chat
1
Hola, gracias por contactar con nosotros, deje su mensaje y le atenderemos en cuanto nos sea posible. Muchas gracias